NIEUWS


Nieuwe openingsuren

Naar aanleiding van de opening van ons nieuwe filiaal vinden we het opportuun om op alle drie de locaties dezelfde openingsuren te hebben. Vanaf 1 november 2014 zijn dit de volgende openingsuren: elke weekdag van 16 tot 19 uur, zaterdag van 16 tot 18 uur, zon- en feestdagen gesloten.

Ceremoniemeester huwelijken

Vanaf 1 januari 2014 zal ik geen huwelijken meer verzorgen. Dit omwille van het steeds moeilijker combineren met de begrafenisonderneming.

Gert-Jan Logghe is laureaat na cursus ceremoniemeester

Gert-Jan werd op 11 mei gehuldigd als laureaat ceremoniemeester. Hij volgde vorig jaar de cursus bij Syntra West en was de beste student van zijn lichting.