Wat doen bij overlijden

 

 

Een overlijden kan zich op elk moment voordoen. U kunt ons dan ook 7 dagen op 7, 24 uur op 24 uur telefonisch bereiken op het telefoonnummer 051 57 03 03 om de eerste noodzakelijke afspraken te maken.
 
Als uw dierbare thuis overlijdt, doet u het volgende
 
Eerst dient u een arts te verwittigen om het overlijden vast te stellen, hij/zij komt ter plaatse en vult de nodige documenten in.

Misschien wenst u familieleden te verwittigen om hen te vragen of zij eventueel nog thuis afscheid wensen te nemen.
Indien u een priester wenst vooraleer de overledene wordt overgebracht, gelieve dit ook aan ons te melden zodat we het nodige kunnen doen.

Wanneer de dokter is langs geweest en iedereen die het wenst afscheid heeft genomen, neemt u terug contact op met ons zodat het nodige kan worden gedaan om de overledene te vervoeren naar het rouwcentrum.

U legt passende kledij voor de overledene klaar.
U legt de identiteitskaart, het rijbewijs en het huwelijksboekje van de overledene klaar.
Wij maken dan een afspraak om de uitvaart bij u of bij ons op kantoor te regelen.
 
Als uw dierbare in een rusthuis of het ziekenhuis overlijdt doet u het volgende
 
De overledene zal naar het mortuarium van het rusthuis of ziekenhuis worden overgebracht.
U neemt contact met ons op, zodat wij concreet met u kunnen afspreken om de overledene naar ons funerarium over te brengen.
U legt eventueel nog kledij, de identiteitskaart, het rijbewijs en het huwelijksboekje klaar.
Wij maken dan een afspraak om de uitvaart bij u of bij ons op kantoor te regelen.
 

 
U hebt steeds de vrije keuze van begrafenisondernemer, noch een rusthuis, noch een ziekenhuis of iemand anders kan u verplichten om een bepaalde begrafenisondernemer onder de arm te nemen, welke redenen ook worden aangewend. Neem dan ook eerst en vooral contact op met uw vertrouwde begrafenisondernemer, zodat deze u van in het begin met correcte informatie kan bijstaan.